piątek, 27/5/2022 | 6:15 CEST
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – Kalisz

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – Kalisz

post by related

related post

Wśród źródeł prawa pracy wyróżniamy akty wewnątrzzakładowe, czyli układy zbiorowe i regulaminy. Jeżeli u danego pracodawcy nie obowiązuje żaden układ zbiorowy pracy, to określenie warunków wynagrodzenia następuje w regulaminie wynagradzania. Regulamin wynagrodzenia może regulować też inne świadczenia. Treść takiego regulaminu pracodawca ustala wraz z związkami zawodowymi, działającymi na terenie zakładu, lub jeśli nie ma związku zawodowego to bezpośrednio ze swoimi pracownikami. Regulamin wynagrodzenia ma charakter powszechnie obowiązujący i jego zmiany muszą nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu pracy, regulującymi wypowiedzenie umowy o pracę, lub porozumienia stron. Regulamin pracy nie jest stosowany do osób zarządzających, a także do pracowników sfery budżetowej. W regulaminie wynagrodzenia ustala się warunki dotyczące tak zwany składników dodatkowych, które wchodzą w skład wynagrodzenia. Do składników dodatkowych możemy zaliczyć premię, prowizję, czy wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy na innym stanowisku, lub w innym miejscu pracy.