sobota, 9/12/2023 | 6:47 CET
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Wlokna sztuczne organiczne

Wlokna sztuczne organiczne

Włókna sztuczne organiczne otrzymywane są przez chemiczną przeróbkę surowców naturalnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ze względu na użyty surowiec rozróżnia się włókna pochodzenia celulozowego i białkowego- Włókna celulozowe produkuje się z celulozy bawełnianej, drzewnej i słomianej. W zależności od odczynnika chemicznego użytego do rozpuszczenia celulozy rozróżnia się jedwab wiskozowy, miedziowy i octanowy. Rozpuszczona celuloza pod wpływem odczynników chemicznych tworzy kleistą substancję, którą następnie przeciska się przez dysze przędzalnicze i uzyskuje nitki włókien. Otrzymane pojedyncze włókna skręca się w wiązki i nawija na cewki. Włókna wiskozowe cięte, upodobnione do bawełny, noszą nazwę textry. Włókna sztuczne celulozowe mają właściwości podobne do włókien naturalnych pochodzenia roślinnego. Włókna sztuczne białkowe otrzymywane są z kazeiny zawartej w mleku. Ponadto włókna białkowe otrzymuje się również z białka roślinnego, zawartego w ziarnach soi i orzeszkach ziemnych. Włókna sztuczne białkowe przypominają właściwościami włókna naturalne zwierzęce. Z włókien białkowych największe znaczenie mają włókna kazeinowe, produkowane wyłącznie w postaci ciętej jako dodatek do mieszanek z wełną.