czwartek, 21/9/2023 | 11:33 CEST
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Usługi faktoringowe

Usługi faktoringowe

Dynamiczny rozwój faktoringu

W ostatnich latach bardzo prężnie rozwijają się na polskim rynku usługi faktoringowe. Firma faktoringowa czyli faktor zajmuje się wykupem nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) od kontrahentów zwanych odbiorcami, a następnie zarządzaniu nimi oraz finansowaniu ich. Jest to rodzaj pośredniczenia, który polega na monitorowaniu płatności i prowadzeniu rozliczeń związanych z daną transakcją. Ponadto, usługi faktoringowe umożliwiają także kontrolę nad ściąganiem przeterminowanych płatności. Zazwyczaj faktor wypłaca przedsiębiorstwom 90% należności z tytułu danej płatności przed czasem uregulowania jej przez odbiorcę. Następnie zaś kontroluje postęp płatności odbiorcy i pozostałą część kwoty wypłaca po uiszczeniu opłaty. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, jego obroty oraz ilość realizowanych transakcji. Pozwala to przedsiębiorstwu na łagodzenie negatywnych skutków długich terminów płatności, jakimi mogą być problemy związane z uregulowaniem należności za surowce lub wynagrodzenia pracownicze. Bardzo korzystnym aspektem tego zjawiska jest także kontrola nad otrzymywaniem płatności ze strony odbiorcy. Przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringowych nie musi tworzyć indywidualnego systemu sprawdzającego wpływy z tytułu należności za wykonane usługi czy sprzedane dobra, a opóźnienia w opłatach nie są aż tak ryzykowne dla przedsiębiorstwa. Proces ściągania zaległych należności także leży w gestii firmy faktoringowej.