sobota, 9/12/2023 | 7:00 CET
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Skandia produkty – Kalisz

Skandia produkty – Kalisz

Skandia to wywodzące się ze Szwecji Towarzystwo ubezpieczeniowe z ponad stuletnia tradycją. Od 1999 roku działa również na polskim rynku.

Oferowane przez towarzystwo Skandia produkty można podzielić na trzy zasadnicze grupy: ubezpieczenia, inwestycje oraz oszczędności.
Wśród produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez tę firmę znajduje polisa o nazwie Invest Life. Jej zalety to m.in.: bonus za regularne oszczędzanie (15% od czwartej do dziesiątej rocznicy oraz nawet do 60% po dziesiątej rocznicy polisy. Invest Life to także elastyczność wpłacania składek już po czwartym roku polisy oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych w wysokości od 100 złotych.
Minimalna wysokość składki to już od 200 zł miesięcznie, a maksymalna roczna to dwanaście tysięcy złotych.
Ochroną objęte są m.in. następujące zdarzenia: dożycie do końca trwania umowy, śmierć z dowolnej przyczyny, która nastąpi w okresie ubezpieczenia, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz częściowe lub całkowite inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku.