sobota, 9/12/2023 | 6:27 CET
You are here:  / Ekonomia i Finanse / Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy – Kalisz

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy – Kalisz

Warunki opodatkowania dochodu z zagranicy regulują umowy zawarte pomiędzy RP, a krajem w którym uzyskano przychód. Dochody uzyskane w ten sposób rozlicza się w formularzu PIT-36 z załączonym drukiem PIT/ZG. Oba formularze ujmują zarówno wysokość dochodu jak i kwotę odprowadzonego podatku.
Aby uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się dwie metody rozliczenia:
Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy metodą wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce i brany jest pod uwagę tylko przy ustalaniu metody podatkowej. Taka zasada obowiązuje m. in. w Albanii, Chinach, Japonii i na Ukrainie.
Rozliczenie metodą proporcjonalnego odliczenia polega na równoczesnym złożeniu przez podatnika rocznego rozliczenia w Urzędzie Skarbowym niezależnie od tego czy osiągnął dochód w Polsce. Metodę stosuje się m. in. w USA, Belgii, Rosji i Islandii.
Wszystkie dochody powinny być przeliczone na walutę PLN, a podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku od osób fizycznych.