RPG-7V2

Kategoria broni: Rocket Launchers
Poziom Nazwa
YBKYBK_KuSha
6
11.2h
625
0.93
7%
0
0%
7
33%
YBKVulgario
1
4.3h
149
0.58
11%
0
0%
5
31%
YBKYBK_strzalek777
7
22.1h
780
0.59
16%
0
0%
5
36%
YBKYBK_WLADEK
5
7.1h
505
1.19
11%
0
0%
8
44%
YBKB4G1N_PL
0
32m
41
1.29
3%
0
0%
8
28%
YBKX_Skibob_X
1
4.2h
175
0.70
4%
0
0%
7
29%
YBKYBK_MAXX
5
10.2h
569
0.93
10%
0
0%
7
37%
YBKdigitalled
2
5.8h
281
0.81
21%
0
0%
8
33%
YBKsledziona75
32
46.8h
3 245
1.16
39%
0
0%
8
39%
YBKirekzagan
5
15.7h
500
0.53
11%
0
0%
5
29%
YBKdudzio1982
10
16.4h
1 013
1.03
48%
0
0%
9
38%
YBKNervus1974
13
33.4h
1 367
0.68
33%
0
0%
6
35%
YBKYBK_abramacabra
2
5.0h
254
0.84
10%
0
0%
8
30%
YBKCarrinka
0
2.6h
75
0.49
3%
0
0%
6
20%
YBKYBK_xNicpon
7
15.2h
737
0.81
25%
0
0%
9
26%
YBKPlugawy_Szyderca
11
15.1h
1 131
1.25
36%
0
0%
7
46%
YBKYBK_johny2710
4
7.8h
459
0.98
9%
0
0%
8
39%
YBKD3m0n_cl34n3r
4
7.0h
425
1.01
18%
0
0%
8
39%
YBKSkrabiii
0
22m
38
1.70
12%
0
0%
5
90%
YBKwlprzemek
3
6.3h
358
0.95
28%
0
0%
9
32%
YBKAMSTA_PL
0
25m
40
1.60
6%
0
0%
8
65%
YBKleviatanm86
4
10.6h
410
0.65
48%
0
0%
8
27%
YBKBorkol
4
9.7h
469
0.81
15%
0
0%
8
29%
YBK90Destiny_
1
2.1h
124
1.00
15%
0
0%
8
37%
YBKRevan2000s
1
2.9h
163
0.95
19%
0
0%
8
33%
YBKYagooshevsky
1
3.0h
139
0.76
37%
0
0%
8
27%
YBKdiabeI
0
2.8h
53
0.32
23%
0
0%
5
22%
YBKImPlAnT25
3
10.6h
307
0.48
7%
0
0%
6
22%
YBKKulfoniasty_PL
2
11.4h
290
0.42
19%
0
0%
5
24%
YBK84Odin
2
5.8h
262
0.75
19%
0
0%
6
33%
YBKYBK_19AngryRam85
3
6.1h
317
0.87
36%
0
0%
7
31%
YBKThePolishDS
1
3.1h
148
0.80
8%
0
0%
7
31%
YBKbarok2003
3
7.9h
326
0.69
27%
0
0%
8
28%
YBKYBK_Stacz
2
5.7h
219
0.64
39%
0
0%
5
38%
YBKvienio2580
0
2.0h
76
0.63
29%
0
0%
7
26%
YBKYBK_Adamski
1
3.2h
116
0.60
16%
0
0%
6
36%
YBKRichardRiddick85
1
4.8h
176
0.61
13%
0
0%
8
29%
YBKAsiaxPl
1
2.2h
128
0.98
12%
0
0%
8
52%
YBKGuintin69
9
8.2h
917
1.86
81%
0
0%
9
60%
YBKswajuu
0
1.1h
84
1.27
58%
0
0%
10
36%
YBKgacuss88
4
5.0h
401
1.34
84%
0
0%
8
50%
YBKCrushedOcean
0
2.1h
90
0.71
14%
0
0%
7
35%
YBKbahuspl
0
2.0h
70
0.58
17%
0
0%
7
26%
YBKThingrin
2
7.0h
217
0.51
39%
0
0%
7
23%
YBKLeginsowy
0
1.7h
76
0.73
12%
0
0%
6
31%
YBKCzesiekTorpeda
0
1.3h
27
0.34
3%
0
0%
7
16%
YBKwhite2711
0
1.5h
52
0.58
11%
0
0%
7
27%
YBKJimyBandyta
0
49m
48
0.99
33%
0
0%
9
32%
YBKBizonkrk17PL
0
1.2h
60
0.82
21%
0
0%
8
30%
YBKKulcook
0
2.1h
95
0.75
57%
0
0%
6
30%
YBKGatecrasher90
1
2.3h
146
1.04
29%
0
0%
9
35%
YBKFreoN100
0
56m
72
1.28
21%
0
0%
8
38%
YBKRoksana_21
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
YBKJackStrong1984
3
10.5h
309
0.49
36%
0
0%
5
26%
YBKLocky_King
0
5m
2
0.44
0%
0
0%
9
15%
YBKKulcok
0
1.8h
65
0.59
53%
0
0%
5
28%
YBK19_Ptoku_89
0
25m
10
0.41
14%
0
0%
7
18%
YBKXIIIRaschid
0
1.1h
84
1.33
37%
0
0%
8
51%
YBKpaki600
0
16m
4
0.25
3%
0
0%
6
7%
YBKPajonk_89
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%