CS-LR4

Kategoria broni: Sniper Rifles
Poziom Nazwa
YBKYBK_KuSha
5
9.5h
502
0.88
2%
128
25%
4
37%
YBKVulgario
0
13m
0
0
0%
0
0%
2
0%
YBKYBK_strzalek777
2
7.6h
241
0.53
14%
51
21%
4
29%
YBKYBK_WLADEK
2
8.5h
231
0.46
4%
62
27%
3
29%
YBKB4G1N_PL
3
3.5h
313
1.49
9%
36
12%
4
42%
YBKX_Skibob_X
2
7.9h
286
0.60
15%
85
30%
4
31%
YBKYBK_MAXX
5
37.7h
504
0.22
21%
149
30%
4
16%
YBKdigitalled
0
37m
26
0.70
2%
7
27%
6
27%
YBKsledziona75
0
1.7h
76
0.75
3%
29
38%
5
27%
YBKirekzagan
5
27.9h
507
0.30
9%
317
63%
3
21%
YBKdudzio1982
2
15.8h
253
0.27
58%
97
38%
3
16%
YBKNervus1974
0
1.3h
16
0.20
8%
5
31%
3
25%
YBKYBK_abramacabra
5
8.6h
527
1.02
9%
199
38%
6
31%
YBKCarrinka
1
16.8h
114
0.11
7%
56
49%
2
21%
YBKYBK_xNicpon
0
2.3h
69
0.50
2%
18
26%
5
25%
YBKPlugawy_Szyderca
0
20m
16
0.78
1%
4
25%
4
47%
YBKYBK_johny2710
5
20.8h
565
0.45
11%
282
50%
5
23%
YBKD3m0n_cl34n3r
0
1.2h
44
0.59
3%
27
61%
4
23%
YBKSkrabiii
0
10m
12
1.22
3%
9
75%
4
34%
YBKwlprzemek
0
2.2h
76
0.58
9%
37
49%
4
28%
YBKAMSTA_PL
0
1.5h
26
0.29
0%
11
42%
2
29%
YBKleviatanm86
0
3.7h
91
0.41
8%
47
52%
3
25%
YBKBorkol
0
2.4h
51
0.36
3%
28
55%
2
35%
YBK90Destiny_
0
33m
16
0.48
1%
7
44%
3
23%
YBKRevan2000s
0
29m
15
0.52
1%
6
40%
4
24%
YBKYagooshevsky
1
3.5h
144
0.69
91%
65
45%
6
36%
YBKdiabeI
0
1.4h
18
0.22
6%
5
28%
4
15%
YBKImPlAnT25
1
2.7h
101
0.63
2%
28
28%
3
34%
YBKKulfoniasty_PL
3
22.9h
319
0.23
20%
198
62%
3
17%
YBK84Odin
2
7.8h
252
0.54
16%
41
16%
3
29%
YBKYBK_19AngryRam85
5
9.5h
516
0.90
13%
197
38%
4
38%
YBKThePolishDS
4
9.1h
453
0.83
10%
224
49%
5
31%
YBKbarok2003
0
5.4h
56
0.17
6%
23
41%
3
25%
YBKYBK_Stacz
0
18m
15
0.85
0%
1
7%
2
38%
YBKvienio2580
0
26m
16
0.61
21%
1
6%
3
43%
YBKYBK_Adamski
0
54m
3
0.06
0%
0
0%
2
15%
YBKRichardRiddick85
2
41.0h
273
0.11
18%
154
56%
2
16%
YBKAsiaxPl
2
5.0h
236
0.79
23%
29
12%
4
37%
YBKGuintin69
1
4.2h
177
0.71
11%
127
72%
5
31%
YBKswajuu
1
2.6h
126
0.81
17%
53
42%
4
32%
YBKgacuss88
0
1.7h
50
0.48
15%
12
24%
3
25%
YBKCrushedOcean
1
4.0h
163
0.67
10%
47
29%
3
27%
YBKbahuspl
0
2.6h
96
0.62
17%
40
42%
4
29%
YBKThingrin
0
1.6h
24
0.25
2%
11
46%
4
12%
YBKLeginsowy
0
24m
29
1.20
2%
7
24%
4
37%
YBKCzesiekTorpeda
0
3.1h
68
0.36
39%
36
53%
3
30%
YBKwhite2711
0
20m
4
0.20
1%
2
50%
1
26%
YBKJimyBandyta
0
19m
19
0.98
33%
15
79%
6
42%
YBKBizonkrk17PL
0
1.0h
59
0.95
2%
33
56%
5
31%
YBKKulcook
1
2.1h
127
1.03
95%
52
41%
5
36%
YBKGatecrasher90
0
50m
27
0.54
2%
17
63%
4
33%
YBKFreoN100
0
1.7h
52
0.50
27%
9
17%
3
32%
YBKRoksana_21
0
46m
19
0.41
54%
15
79%
3
34%
YBKJackStrong1984
0
5.2h
55
0.18
42%
12
22%
4
11%
YBKLocky_King
0
2.6h
30
0.20
5%
8
27%
3
17%
YBKKulcok
0
1.1h
29
0.45
24%
12
41%
3
25%
YBK19_Ptoku_89
0
9m
3
0.34
100%
0
0%
8
17%
YBKXIIIRaschid
2
3.8h
263
1.16
36%
199
76%
8
32%
YBKpaki600
0
2.3h
82
0.59
14%
38
46%
4
27%
YBKPajonk_89
0
19m
4
0.21
100%
1
25%
2
19%