AK-12

Kategoria broni: Assault Rifles
Poziom Nazwa
YBKYBK_KuSha
5
4.5h
511
1.90
1%
96
19%
66
19%
YBKVulgario
0
1.5h
56
0.61
0%
9
16%
38
12%
YBKYBK_strzalek777
5
7.8h
511
1.09
1%
61
12%
33
18%
YBKYBK_WLADEK
5
9.1h
529
0.96
2%
110
21%
45
14%
YBKB4G1N_PL
0
40m
70
1.77
1%
9
13%
42
13%
YBKX_Skibob_X
1
2.8h
124
0.73
0%
21
17%
28
15%
YBKYBK_MAXX
5
11.3h
504
0.75
5%
87
17%
46
10%
YBKdigitalled
0
1.8h
81
0.77
0%
22
27%
43
12%
YBKsledziona75
0
1.1h
72
1.10
0%
14
19%
51
12%
YBKirekzagan
7
32.1h
771
0.40
6%
165
21%
23
11%
YBKdudzio1982
5
8.5h
512
1.00
4%
81
16%
46
14%
YBKNervus1974
0
42m
13
0.31
0%
4
31%
33
6%
YBKYBK_abramacabra
1
2.6h
186
1.19
1%
52
28%
48
13%
YBKCarrinka
1
7.7h
100
0.22
1%
23
23%
32
5%
YBKYBK_xNicpon
5
8.6h
587
1.13
3%
114
19%
51
13%
YBKPlugawy_Szyderca
1
2.2h
166
1.27
1%
24
14%
38
20%
YBKYBK_johny2710
1
4.2h
183
0.72
1%
37
20%
49
10%
YBKD3m0n_cl34n3r
1
1.6h
100
1.07
1%
25
25%
38
15%
YBKSkrabiii
1
1.7h
163
1.57
1%
36
22%
54
18%
YBKwlprzemek
2
5.8h
277
0.80
1%
45
16%
46
13%
YBKAMSTA_PL
1
1.8h
113
1.06
1%
16
14%
33
16%
YBKleviatanm86
1
2.5h
109
0.71
0%
14
13%
30
15%
YBKBorkol
1
2.2h
131
1.01
2%
15
11%
57
13%
YBK90Destiny_
1
2.4h
117
0.81
0%
21
18%
35
12%
YBKRevan2000s
0
1.1h
71
1.11
6%
14
20%
31
18%
YBKYagooshevsky
1
4.5h
116
0.43
1%
22
19%
37
9%
YBKdiabeI
16
37.1h
1 694
0.76
9%
261
15%
31
15%
YBKImPlAnT25
1
2.8h
166
0.99
9%
27
16%
33
15%
YBKKulfoniasty_PL
0
3.3h
49
0.25
1%
5
10%
26
4%
YBK84Odin
1
1.8h
109
1.03
1%
17
16%
29
16%
YBKYBK_19AngryRam85
5
6.0h
500
1.40
4%
100
20%
41
18%
YBKThePolishDS
0
22m
12
0.55
0%
2
17%
25
12%
YBKbarok2003
0
1.9h
40
0.36
1%
7
18%
44
7%
YBKYBK_Stacz
0
38m
25
0.66
0%
2
8%
37
13%
YBKvienio2580
0
1.1h
41
0.65
0%
4
10%
30
13%
YBKYBK_Adamski
0
1.8h
29
0.26
1%
4
14%
27
7%
YBKRichardRiddick85
2
10.2h
234
0.38
4%
46
20%
36
8%
YBKAsiaxPl
2
5.2h
282
0.91
4%
51
18%
39
12%
YBKGuintin69
4
5.8h
429
1.22
30%
101
24%
46
17%
YBKswajuu
2
2.7h
227
1.39
2%
42
19%
48
18%
YBKgacuss88
6
14.5h
623
0.72
6%
155
25%
33
12%
YBKCrushedOcean
2
6.7h
207
0.51
12%
29
14%
18
11%
YBKbahuspl
0
24m
24
0.99
0%
5
21%
35
13%
YBKThingrin
0
2.8h
58
0.35
2%
7
12%
32
10%
YBKLeginsowy
0
28m
39
1.38
1%
7
18%
22
18%
YBKCzesiekTorpeda
0
1.9h
75
0.66
6%
15
20%
44
11%
YBKwhite2711
1
3.9h
104
0.44
3%
29
28%
21
11%
YBKJimyBandyta
1
1.4h
107
1.31
8%
20
19%
47
19%
YBKBizonkrk17PL
0
34m
56
1.66
3%
10
18%
67
17%
YBKKulcook
0
43m
42
0.97
1%
10
24%
52
13%
YBKGatecrasher90
0
1.7h
97
0.96
9%
14
14%
49
14%
YBKFreoN100
0
49m
56
1.14
3%
6
11%
29
14%
YBKRoksana_21
0
1.0h
33
0.54
2%
11
33%
19
14%
YBKJackStrong1984
0
1.9h
42
0.36
10%
12
29%
39
8%
YBKLocky_King
0
1.3h
59
0.77
10%
7
12%
58
10%
YBKKulcok
1
2.4h
116
0.82
5%
35
30%
40
15%
YBK19_Ptoku_89
1
3.6h
116
0.53
3%
26
22%
28
14%
YBKXIIIRaschid
1
2.3h
166
1.21
11%
49
30%
52
13%
YBKpaki600
0
1.3h
76
0.95
12%
16
21%
42
13%
YBKPajonk_89
0
2.7h
64
0.39
3%
5
8%
27
12%